Đố vui giải trí ! (dành cho tất cả các bạn)?

Đố các bạn dùng 8 chữ số 8 và 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia (mỗi phép tính phải có mặt ít nhất 1 lần) để biểu diễn số 1000 ? XIN LƯU Ý : 1) Chỉ được dùng 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia (không chấp nhận các phép tính khác, kể cả lũy thừa) 2) Mỗi phép tính (trong 4 phép tính trên) phải xuất hiện ÍT NHẤT 1... hiển thị thêm Đố các bạn dùng 8 chữ số 8 và 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia (mỗi phép tính phải có mặt ít nhất 1 lần) để biểu diễn số 1000 ?

XIN LƯU Ý :
1) Chỉ được dùng 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia (không chấp nhận các phép tính khác, kể cả lũy thừa)
2) Mỗi phép tính (trong 4 phép tính trên) phải xuất hiện ÍT NHẤT 1 LẦN
3) Các dấu ngoặc có thể không sử dụng hoặc sử dụng không hạn chế.

Hoan nghênh tất cả các bạn nhiệt tình tham gia !
Cập nhật: 8 chữ số 8 (ngoài ra không có chữ số nào khác) và bốn phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia) mỗi phép tính xuất hiện ít nhất 1 lần.
4 câu trả lời 4