Chữa bệnh vẫn đục dịch kính bằng đông y?

tinh hình mình 26 tuổi bị bệnh này 1 năm nay rồi?càng ngày bệnh càng nặng đi khám thì bác sĩ cho đơn thuốc và thuốc nhỏ mắt helen nhỏ ngày 3 lần nhưng bệnh vẫn không giảm mà còn nặng hơn.Cao Nhân nào có biện pháp chữa dút điểm bệnh này được không?xin cảm tạ
2 câu trả lời 2