File excel bị nhiểm vi rut không gửi mail được?

Máy tính tôi có nhiễm vi rút, gửi mail có kèm file excel không được, trình duyệt báo bị nhiễm vi rút, dùng chương trình diệt vi rút thì tập tin excel đó bị diệt mất, có cách nào cứu được dữ liệu và gửi mail kèm file excel được không?
3 câu trả lời 3