Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênVật lý · 7 năm trước

Tại sao ô đèn tín hiệu giao thông là đèn phát ra ánh sáng nhưng ta lại thấy đèn sáng và phát ra màu xanh,vàng?

Tại các cột đèn tín hiệu giao thông, bóng đèn trong các ô đèn tín hiệu đều là các đèn phát ra ánh sáng trắng. tuy nhiên ta lại thấy các đèn lần lược sáng và phát ra các màu xanh, vàng, đỏ. Hãy giải thích vì sao?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    khi a/s trắng truyền qua tấm lọc màu.Tấm lọc có màu nào thì hấp thu kém a/s màu đó, hấp thu tốt các a/s màu khác nên sẽ cho a/s đó tiếp tục truyền thẳng. Do đó bạn sẽ nhìn thấy a/s mang màu của tấm lọc

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.