Tại sao ô đèn tín hiệu giao thông là đèn phát ra ánh sáng nhưng ta lại thấy đèn sáng và phát ra màu xanh,vàng?

Tại các cột đèn tín hiệu giao thông, bóng đèn trong các ô đèn tín hiệu đều là các đèn phát ra ánh sáng trắng. tuy nhiên ta lại thấy các đèn lần lược sáng và phát ra các màu xanh, vàng, đỏ. Hãy giải thích vì sao?
1 câu trả lời 1