...Xin hỏi một câu "người đố chữ".....?

HỌA BÀI THƠ MAI

Vô tình đọc được bài thơ Mai
Thâm ý “ai ăn lại vác mai”
Vì thẹn cuốc ngay đêm tối mịt
Nên không muốn đợi buổi ban mai
Đừng buồn kẻ ngó gà thành cuốc
Mà trách mình trông cỏ tưởng mai
Xin hỏi một câu “người đố chữ”
- Nghĩ sao mà lại ví loài “mai”?
HÀN BĂNG TÂM
Cập nhật: @PTT: Hì Hì! Quả là đơn giản. Nghĩ sao sổ toẹt. Á! Nhưng nghĩ theo hướng nào nhỉ?
3 câu trả lời 3