Có bào giờ bạn .........................?

được 1 ai đó y quý nhưng lại cảm thấy lo sợ vì sợ mình làm gì đó k tốt rùi người đó hết y quý mình k?
mình đã từng nhưng giờ thì hết òi. vì nếu do thế mà k sống đúng với bản thân thì nếu họ có y quý thì cũng chỉ là y quý cái người giả tạo kia chứ k phải là mình. hì hì.
9 câu trả lời 9