Xin lỗi các Bạn của Tôi ! Tôi kg m,uốn vào cái trang Yahoo H&Đ này nữa ! Nhưng ..........?

Nó cứ vào mail của Tôi mãi ! Nên Tôi đặc câu hỏi trên để chúng xóa Nick của Tôi luôn . Chúng đột nhập theo đường IP của Tôi qua mail ! Do vậy, câu hỏi trên của Tôi mà các Bạn vừa nhận . Xin đừng trả lời gì cả Tôi không muốn các Bạn bận tâm đến việc " Thật chẳng lấy gì Hãnh Diện " cả . Một lần nữa xin lỗi... hiển thị thêm Nó cứ vào mail của Tôi mãi ! Nên Tôi đặc câu hỏi trên để chúng xóa Nick của Tôi luôn . Chúng đột nhập theo đường IP của Tôi qua mail ! Do vậy, câu hỏi trên của Tôi mà các Bạn vừa nhận . Xin đừng trả lời gì cả Tôi không muốn các Bạn bận tâm đến việc " Thật chẳng lấy gì Hãnh Diện " cả . Một lần nữa xin lỗi các Bạn ! Chúc các Bạn " Chân Chính của Tôi luôn Mạnh khỏe và nhiều Hạnh Phúc ! johnnyquoccuong
2 câu trả lời 2