Khi buồn mà có thể khóc được cũng là một điều tốt?

.....Điều đó cho thấy mình không cố giữ những nỗi đau ở trong lòng.....nhưng nhắm mắt mà sao nước mắt vẫn cứ rơi...... .. cuộc sống bao giờ cũng có những giọt nước mắt để san bớt những nỗi buồn... .....buồn khi rời xa những gì mình đang có...những gì không thể giữ lại..... ...buồn khi rời xa người mình đang yêu... hiển thị thêm .....Điều đó cho thấy mình không cố giữ những nỗi đau ở trong lòng.....nhưng nhắm mắt mà sao nước mắt vẫn cứ rơi......
.. cuộc sống bao giờ cũng có những giọt nước mắt để san bớt những nỗi buồn...
.....buồn khi rời xa những gì mình đang có...những gì không thể giữ lại.....
...buồn khi rời xa người mình đang yêu thương....
Ai cũng có những nỗi buồn và mỗi nỗi buồn đó được mỗi con người thể hiện khác nhau....
....khóc xong lúc đó bạn sẽ thấy trong lòng mình nhẹ nhõm....thoải mái hơn nhiều và những nỗi buồn đó sẽ vơi dần đi theo thời gian....
.........Hãy thử khóc một lần khi bạn thực sự thấy buồn ......
6 câu trả lời 6