Mình phải làm thế nào đây?

Có một anh hơn mình một tuổi mới nhắn tin làm quen vs mình, anh này là bạn của mấy đứa ở xóm trọ . Anh ấy hay nhắn tin hỏi nhưng mình thấy phiền quá, không trả lời thì không được, mà chẳng lẽ lần nào cũng trả lời, phiền chết được, mà nói thẳng ra thì cũng không hay cho lắm. Phải làm gì để không làm mất lòng anh ấy... hiển thị thêm Có một anh hơn mình một tuổi mới nhắn tin làm quen vs mình, anh này là bạn của mấy đứa ở xóm trọ . Anh ấy hay nhắn tin hỏi nhưng mình thấy phiền quá, không trả lời thì không được, mà chẳng lẽ lần nào cũng trả lời, phiền chết được, mà nói thẳng ra thì cũng không hay cho lắm. Phải làm gì để không làm mất lòng anh ấy bây giờ?
4 câu trả lời 4