[Quảng Cáo] Làm thế nào để đối phương biết mình yêu thầm trong khi lại không dám nói ra???????

Đừng lo vì điều đó!!!! Chúng tôi đã đi trước thời đại, cụ thể là trước cả thời Bảo Đại để mà mối láy chống chèo cho các bạn gặp cảnh éo le dư lày ;))) Vâng! Xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tổng đài tư vấn và mai mối tình thắm duyên quê 115... Dịch vụ của chúng tôi, nói éo phải khoe...... hiển thị thêm Đừng lo vì điều đó!!!!
Chúng tôi đã đi trước thời đại, cụ thể là trước cả thời Bảo Đại để mà mối láy chống chèo cho các bạn gặp cảnh éo le dư lày ;)))
Vâng! Xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tổng đài tư vấn và mai mối tình thắm duyên quê 115... Dịch vụ của chúng tôi, nói éo phải khoe... Chăm sóc tận tụy những mối tình chưa chơm hay sắp nở ji ji đó tận kẽ răng! Ai yêu âm thầm, ai yêu lén lúc, yêu lục đục, yêu liên tục như trống giục như lại lù khù lủ khủ như thầy tu ôm lu thì đã có chúng tôi! Hãy nhanh chân gọi ngay đếm tổng đài và @Nàng Tiên Cá sẽ là tổng đài viên số một về khoảng nhiệt tình chăm bón, ươm mầm tình yêu cũng như nhiệt tình đóng vai ông Tơ cụ Tằm.(mà có gây ra tác dụng phụ hay không thì éo biết). Như câu cụ nào vợ bỏ vợ bơ, gọi liền 1cái vợ phơ đến nằm. Vâng! Xin cám ơn đã lắng nghe chương trình quảng cáo láo và chia sẻ cho cả phố cùng nghe!!!!! :flame:
6 câu trả lời 6