@nguyễn tuấn phương vào đây?

bn có mún nói j vs @bella ko,đặt câu hỏi đi,hãy nói iu bn ấy đi bn,tỏ tình đi,chúc 2 bn hạnh phúc ^^
3 câu trả lời 3