.........Giọt nắng thu phai ..........?

= Chòm vân cẩu dệt bóng liêu trai Lướt thướt sầu dâng mối cảm hoài Man mác đường xưa sương trắng phủ Đìu hiu lối cũ lá vàng bay Chợt nghe tiếng sáo vang da diết Mới biết nhịp chân bước lạc loài Giữa cảnh mênh mông thân gió bụi Về đâu khi giọt nắng thu phai? HÀN BĂNG TÂM Chúc các bạn vui với những ngày... hiển thị thêm =

Chòm vân cẩu dệt bóng liêu trai
Lướt thướt sầu dâng mối cảm hoài
Man mác đường xưa sương trắng phủ
Đìu hiu lối cũ lá vàng bay
Chợt nghe tiếng sáo vang da diết
Mới biết nhịp chân bước lạc loài
Giữa cảnh mênh mông thân gió bụi
Về đâu khi giọt nắng thu phai?
HÀN BĂNG TÂM
Chúc các bạn vui với những ngày nghỉ ấm áp và hạnh phúc.
1 câu trả lời 1