Google và Firefox bị Crush là sao vậy các bạn ?

Máy nó báo dung lượng nhớ internet rất thấp mình tưởng ổ C mà kiểm tra dung lượng nhớ nó còn dư 1/2 ổ đĩa ( Dư 8.55 / 19.5 ) còn đủ mạnh . Làm sao để xóa các File net cũ để tăng dung lượng cho truy cập ?
Cập nhật: @ VietNam... : Nó vẫn còn Crash , Crush có khi tự Stop và Out ra ngoài luôn đó bạn
1 câu trả lời 1