Hình lập phương...Help me!!!?

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a a/ CM: AC' _l_ (MNP) với M,N,P là trung điểm của A'B', BC, DD' b/ Tính d(C,(B'DI)) với I thuộc AB, AI=x (0<x<a) c/ Tính góc giữa 2 mặt phẳng: 1.(BDC) và (ABCD) 2.(BDH) và (ABCD) với H là trung điểm của C'D'. d/ Tính... hiển thị thêm Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a
a/ CM: AC' _l_ (MNP) với M,N,P là trung điểm của A'B', BC, DD'
b/ Tính d(C,(B'DI)) với I thuộc AB, AI=x (0<x<a)
c/ Tính góc giữa 2 mặt phẳng:
1.(BDC) và (ABCD)
2.(BDH) và (ABCD) với H là trung điểm của C'D'.
d/ Tính khoảng cách giữa:
1. BC' và CD'
2. AC' và A'B
Ai làm được câu nào thì làm...làm hết thì càng tốt. Cho mình cảm ơn trước!
Cập nhật: Đồng Ann ••• Hải Phòng V.I.P...mình ko ngac nhiên khi qua nick của mk cậu biết mk là người HP...Và mk rất vui khi đc làm quen vs cậu...nhưng sẽ vui hơn nữa nếu cậu giúp mk bài tập trên...
Thân!
1 câu trả lời 1