Cách chuyển đăng nhập facebook từ số dt thành email ntn?

Mình hay đăng nhập vào facebook bằng 1 số dt cũ mà h ko còn sd số dt ấy nữa, vì vậy 1 số khi dăng nhập nó cứ ghi là ko tìm thấy số dt hay khi muốn đổi mật khẩu nó cứ bắt nhắn tin cho máy mình, nói chung khá bất tiên. Vậy có cách nào để đổi thông tin dăng nhập hay chuyển dữ liệu từ tài khoản này đến tk khác ko?(dốt... hiển thị thêm Mình hay đăng nhập vào facebook bằng 1 số dt cũ mà h ko còn sd số dt ấy nữa, vì vậy 1 số khi dăng nhập nó cứ ghi là ko tìm thấy số dt hay khi muốn đổi mật khẩu nó cứ bắt nhắn tin cho máy mình, nói chung khá bất tiên. Vậy có cách nào để đổi thông tin dăng nhập hay chuyển dữ liệu từ tài khoản này đến tk khác ko?(dốt mấy cái ntn lắm), chẳng lẽ lại tao tk khác rồi kết bạn từ đầu?
6 câu trả lời 6