@nguyễn tuấn phương vào đây?

bn hãy lồng tên @bella vào tên của bn đi,để là Nguyen Tuan Phuong ♥ ♥Bella Shooting Star♥,bn rất thik @bella mà ^^
3 câu trả lời 3