Nhờ các bạn giúp mình khắc phục lỗi này. Cám ơn các bạn nhiều.?

Mình khg hiểu sao mỗi lần mở bất kỳ trang Web nào thì vài phút, sau màn hình hiện thông tin “A problem in this webpage cause Internet Explorer to close and reopen the tab”. Rồi sau đó màn hình hiện tiếp thông tin “We were unable to return you to yahoo.com”. Lúc này buộc mình phải thoát về Win làm lại và hiện tượng... hiển thị thêm Mình khg hiểu sao mỗi lần mở bất kỳ trang Web nào thì vài phút, sau màn hình hiện thông tin “A problem in this webpage cause Internet Explorer to close and reopen the tab”. Rồi sau đó màn hình hiện tiếp thông tin “We were unable to return you to yahoo.com”. Lúc này buộc mình phải thoát về Win làm lại và hiện tượng này tiếp tục xảy ra. Mình không hiểu tại sao. Mong các bạn hướng dẫn cách giải quyết và khắc phục. Cám ơn các bạn nhiều.
HÀN BĂNG TÂM

Chi tiết thêm:
Riêng các trình ứng dụng như Word, Photoshop, Corel… thì mình vẫn sử dụng bình thường.
4 câu trả lời 4