Bị nhát gái có dẫn đến việc sợ vợ không nhỉ?

Mỗi khi tôi típ xúc với bạn gái (gặp gỡ, điện thoại, chat chit.... nói chung típ xúc trên mọi phương diện) thì tôi thấy xí hổ lắm, lắp bắp không bít nói gì cứ ngồi bần thần, tay chân bủn rủn toát mồ hôi đầu óc choáng váng như gặp quỷ vậy (mừ có khi gặp ma quỷ không chắc đã sợ thế) đó có phải là triệu chứng nhát gái... hiển thị thêm Mỗi khi tôi típ xúc với bạn gái (gặp gỡ, điện thoại, chat chit.... nói chung típ xúc trên mọi phương diện) thì tôi thấy xí hổ lắm, lắp bắp không bít nói gì cứ ngồi bần thần, tay chân bủn rủn toát mồ hôi đầu óc choáng váng như gặp quỷ vậy (mừ có khi gặp ma quỷ không chắc đã sợ thế) đó có phải là triệu chứng nhát gái không nhỉ? Vì thế tôi hầu như không típ xúc với phụ nữ và con gái...
Sau nỳ giả như lấy vợ liệu có thành chứng sợ vợ?
Cập nhật: Ấy trưởng thành thế nào được nữa ^^
10 câu trả lời 10