Điều ji khiến bạn gắn bó với yahoo hỏi đáp????????????

Với mình thì đó là 1cô bé... =)))
Còn lại, chỉ muốn buông bỏ đi và del cái room chết tiệt này ra khỏi trí nhơ đau thương vừa mới phục hồi của mình...
17 câu trả lời 17