Bạn có biết rằng.............................

• Âm nhạc có 7 nốt
• Cầu vồng có 7 màu
• Một tuần có 7 ngày
• Văn minh nhân loại có 7 kì quan
• Từ thành công trong tiếng Anh (success) có 7 chữ cái
• Số 7 đem lại những điều may mắn & thành công
• Và hôm nay là thứ 7...
Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ và tốt lành nha !
10 câu trả lời 10