Bạn đang ở giai đoạn nào trong tình yêu?

0 - Mới yêu
1 - Hạnh phúc
2 - Mất niềm tin
3 - Hết tình cảm
4 - Chia tay
5 - Khóc
6 - Đau đớn
7 - Vật vã
8 - Tự hành hạ mình
9 - Nguôi ngoai
10 - Hi vọng
11 - Chờ đợi
12 - Im lặng
13 - Lạnh lùng
14 - Vô cảm
15 - Đã quên và đang bắt đầu 1 tình yêu mới
14 câu trả lời 14