Tại sao tình bạn thì càng đông càng vui. . .! . .còn tình yêu thì càng đông càng khổ sở ?:(?

19 câu trả lời 19