MẸ tôi!.....Tại sao càng lớn thì càng lo.......?

Còn bé thì lo ăn, lo mặc, phải chăm nôm và quan sát từng li từng tí. Thậm chí mệt mõi đến lúc ngủ quên phải bật ngồi dậy coi bé sao rồi. Đến lớn ko quan sát bằng mắt thường nhưng lại càng lo hơn... lo về cách sống, lo về tâm tư, lo cho cuộc sống và tương lai còn dài đăng đẳng phía trước... Chẳng ai sánh ví bằng MẸ! hiển thị thêm Còn bé thì lo ăn, lo mặc, phải chăm nôm và quan sát từng li từng tí. Thậm chí mệt mõi đến lúc ngủ quên phải bật ngồi dậy coi bé sao rồi.
Đến lớn ko quan sát bằng mắt thường nhưng lại càng lo hơn... lo về cách sống, lo về tâm tư, lo cho cuộc sống và tương lai còn dài đăng đẳng phía trước...

Chẳng ai sánh ví bằng MẸ!
11 câu trả lời 11