Tuy tham gia Yahoo hỏi đáp nhưng tôi không thể không nói ra những mặt tệ hại của YHĐ?

Xin đưa ra dẫn chứng==>cụ thể đây là box tâm lý nhưng tôi tự hỏi có ai là những nhà tâm lý,hoặc triết gia tham gia giải đáp cho các mem không?đáng lý ra thì sao mỗi câu hỏi khi đã giải đáp thì phải có đáp án phụ của các nhà tâm lý cho các mem tham khảo,chỉ có như thế mới... hiển thị thêm Xin đưa ra dẫn chứng==>cụ thể đây là box tâm lý nhưng tôi tự hỏi có ai là những nhà tâm lý,hoặc triết gia tham gia giải đáp cho các mem không?đáng lý ra thì sao mỗi câu hỏi khi đã giải đáp thì phải có đáp án phụ của các nhà tâm lý cho các mem tham khảo,chỉ có như thế mới gọi là tâm lý học.

Thứ hai:khi đang các câu hỏi có ít nhiều @ hay coppy nguyên văn một câu triết lý hay ngạn ngữ của các tác giả ra mà đăng cứ như là của chính họ,xin nói thật như thết mới nhục làm sao,làm như thế có khác chi tự chà đạp lên nhân phẫm và tự hạ thấp bản thân mình.tại sao không ghi rõ là Sưu Tầm hay Coppy cho rõ ràng thanh bạch.
Đôi dòng góp ý về box tâm lý,ai có ý kiến xin đóng góp.tôi là vậy thấy sao nói vậy có gì mạo phạm đến ai thì miễn cho câu xin lỗi.
Cập nhật: .@ ếch tôi không nói là không đc đưa những câu ấy ra bàn luận,vì những câu triết lý là rất hay rất thực tế nhưng là của người ta,bạn hiểu thế nào về câu "có công mà không được hưởng"nếu post câu của người ta lên thì nên dùng câu mở là "tôi từng nge,hoặc là đâu... hiển thị thêm .@ ếch tôi không nói là không đc đưa những câu ấy ra bàn luận,vì những câu triết lý là rất hay rất thực tế nhưng là của người ta,bạn hiểu thế nào về câu "có công mà không được hưởng"nếu post câu của người ta lên thì nên dùng câu mở là "tôi từng nge,hoặc là đâu đó tôi đã đọc được câu này..."
bạn hiểu thế nào về bản quyền và xâm phạm bản quyền.
Tôi chúa ghét những người biết mình sai hoàn toàn mà còn hô hào la hét...
14 câu trả lời 14