Bạn có tham gia facebook k? Mình chỉ vào YHĐ ..k thích wa fb ...có lẽ vì thế mình xuất hiện nơi đây thường hơn?

Nhưng ....nếu tính thẳng ra ......chưa chắc ai onli thường xuyên hơn ... Có người mình thấy onli fb suốt ..lâu lâu mới wa YHĐ .... Rồi đôi khi họ buông 1 câu nói ...."Bạn bị nghiện YHĐ à" ...Xin thưa .....ai cũng thích onli ..nghiện 8 ..nhưng mỗi người tham gia 1 diễn đàn khác... hiển thị thêm Nhưng ....nếu tính thẳng ra ......chưa chắc ai onli thường xuyên hơn ...
Có người mình thấy onli fb suốt ..lâu lâu mới wa YHĐ ....
Rồi đôi khi họ buông 1 câu nói ...."Bạn bị nghiện YHĐ à" ...Xin thưa .....ai cũng thích onli ..nghiện 8 ..nhưng mỗi người tham gia 1 diễn đàn khác nhau....
=================
Vậy ..Bạn có ngượng khi người ta phán thế k?
Mình hơi ngượng ....
haizzzz
16 câu trả lời 16