Hôm nay tròn đúng 1 năm tham gia hỏi đáp :3 bạn bao lâu rồi :v?

cảm giác nhạt dã man =)))))))))~
9 câu trả lời 9