Nhà e nghèo... híx pùn lém a c e ơi?

nghèo tới mức kim cương chỉ tính bằng lít, hột xoàn thì đong bằng bao, vàng thì chất cao như núi. tiền đâu cưới vợ đây
8 câu trả lời 8