Giải trí chút các bạn nhé!?

Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này! Thấy các vị huynh đệ cùng các tỉ muội xôn xao bàn tán, bèn mạn phép ghé vào cho thoả lòng soi mói. Giật mình, kinh ngạc khi thấy lời nói của các vị vô cùng sắc bén, ngôn ngữ truyền cảm, thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bài,ngày xưa có đội mồ sống dạy cũng phải nể sợ. Nay xuất hiện thêm... hiển thị thêm Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này! Thấy các vị huynh đệ cùng các tỉ muội xôn xao bàn tán, bèn mạn phép ghé vào cho thoả lòng soi mói. Giật mình, kinh ngạc khi thấy lời nói của các vị vô cùng sắc bén, ngôn ngữ truyền cảm, thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bài,ngày xưa có đội mồ sống dạy cũng phải nể sợ. Nay xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím như thế này khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều. Nếu các vị huynh đệ đây không cảm thấy phiền nhiễu thì với 1 cú Click chuột, chúng ta hãy kết nghĩa bàn thờ, à không...bàn đào! Ngày hôm nay được gặp các vị huynh đệ, cùng tỷ muội ở đây cũng là phước cho tại hạ.
Xin hãy nhận của tại hạ 1 like gọi là để kết nghĩ thâm giao.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nha!
1 câu trả lời 1