Đấm thẳng và đấm ngang cái nào lợi hơn?

Đấm thẳng là đòn đấm sao cho lòng bàn tay úp xuống, nhiều môn võ dùng cú đấm này như karate, taekwondo, cổ truyền,... Đòn này karate gọi là Teken Tsuki Đấm ngang là đòn đấm chủ yếu của vịnh xuân quyền (Nhật tự xung quyền) Gần đây em nghiên cứu mấy cú đấm này thấy vịnh xuân và triệt quyền đạo chê đòn đấm thẳng dữ... hiển thị thêm Đấm thẳng là đòn đấm sao cho lòng bàn tay úp xuống, nhiều môn võ dùng cú đấm này như karate, taekwondo, cổ truyền,... Đòn này karate gọi là Teken Tsuki
Đấm ngang là đòn đấm chủ yếu của vịnh xuân quyền (Nhật tự xung quyền)
Gần đây em nghiên cứu mấy cú đấm này thấy vịnh xuân và triệt quyền đạo chê đòn đấm thẳng dữ quá nào là lực yếu (vì chỉ dùng lực tay), tốc độ chậm (do đánh ở khoảng cách xa) trong khi đấm ngang thì khen là đấm từ khoảng cách gần nên nhanh (vịnh xuân gọi là tuyến trung tâm gì đó), rồi lực từ chân truyền lên gì đó nên mạnh,...
Các bác nào am hiểu cho em ý kiến với!
4 câu trả lời 4