http://vn.news.yahoo.com/%C4%9...

Cập nhật: vào mà coi cái thằng ngu nó viết bài để pro ..
chẳng biết mẹ nó có còn.. không .thấy bực mình nên kéo anh em vào bình luận
1 câu trả lời 1