Địa chỉ cài đặt máy tính,laptop tại nhà hà nội?

E muốn cài win 7 cho chiếc Laptop Dell N4010 của mình. Ai biết chỉ giùm nhé ?
6 câu trả lời 6