Chứng minh và giải thích, biện luận như thế nào? Nếu những gì như Chúa đã làm ra thì còn sự đúng sai nữa không?

Nếu những gì do Chúa làm ra, dĩ nhiên tất cả những cái đó đều chân thật và có lý. Từ muôn loài đến cây cỏ, thế giới khí quyển. Đến cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử cũng là cần thiết và đúng đắn. Nếu không, Chúa có còn vạn năng hay không ? Việc biện giải và chứng minh cho sự đúng đắn của Chúa không còn cần... hiển thị thêm Nếu những gì do Chúa làm ra, dĩ nhiên tất cả những cái đó đều chân thật và có lý. Từ muôn loài đến cây cỏ, thế giới khí quyển. Đến cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử cũng là cần thiết và đúng đắn. Nếu không, Chúa có còn vạn năng hay không ?

Việc biện giải và chứng minh cho sự đúng đắn của Chúa không còn cần nữa.
Nếu biện giải là cái này đúng thì đó đã là tất nhiên.
Nếu biện giải cái này sai thì điều đó trái ngược với quyền năng đa năng của Chúa là Chúa chỉ làm ra những cái tốt.
Hoặc có thể người ta cho rằng : Kể cả cái sai, cũng là do Chúa tạo ra. Loài người phải chấp nhận sự thật đó. Lý do là ông tổ và bà tổ phụ làm trái lời Chúa trên vườn địa đàng, nên bị đuổi xuống trái đất, và đời đời mang tội, cho tới ngày phán xét cuối cùng.

Nếu xét thế giới, trong đó có tồn tại của vật chất và con người, và ngoài ra là suy nghĩ và tư duy của con người, thì tất cả những điều đúng đắn hay sai trái đều hợp lý. Đức Chúa trời làm ra loài người chính là muốn loài người hạnh phúc. Còn tội lỗi là tội tông đồ. Điều đó cũng hoàn toàn có lý, bởi tự con người gây ra mà Chúa trực tiếp không gây ra.

Trong một xã hội như vậy, không còn phải biện luận, không cần phải chứng minh vì tất cả đều là đã có Chúa an bài.

Có thể chính vì nhìn thế giới trong tư duy như vậy nên con chiên không biết biện luận. Họ chỉ chứng minh những gì đang có là hợp lý, như bò thì vắt ra sữa, con chim có cánh nên bay được. v.v....Họ không có tư duy về suy luận, không thể chứng minh được những gì trong tâm lý con người xảy ra. Bởi đã làm theo lời Chúa không chấp nhận những suy tư sai những tư duy tội đồ.

Đây là thảo luận , không nên nhìn nhận như Turbam, động 1 chữ, hay có khi chưa đến nửa chữ về Ki Tô là Turbam gọi là phỉ báng chống đối. Turbam là một phần tử cực đoan, đang có xu hướng dần chuyển sang lý luận khủng bố. Đó là một con người cá biệt, một suy nghĩ bệnh hoạn. Một công dân chưa xứng đáng trong một xã hội công dân bình đẳng.
Cùng nói và có gì sai cùng sửa. Đó là khẩu hiệu hàng đầu của một xã hội nhân văn và dân chủ.
Mọi người ở đây, không ai thích đấm đá. Nếu muốn đánh nhau, mua súng ra đường bắn bỏ. Còn ở đây vũ khí của chúng ta là tấm lòng tôn trọng nhau, đạn dược của chúng ta là ngôn ngữ. Kết quả của chúng ta là cùng nhau nhìn ta lẽ hay và lẽ xấu. Cuối cùng của chúng ta là vui cười không tranh chấp không chống đối không ganh ghét nhau. An bình qua một ngày làm việc mệt mỏi. Có gì mai nói tiếp không có gì là phiền muộn và đau khổ cả. Kể cả khác đạo nhau nói nhầm cũng không sao, ngưòi khác biết hơn thì góp ý. Mọi việc nói không phải là chết cứng, mọi việc nói chỉ là một bức ảnh tức thời, không phải là trí tuệ chết khô. Cho nên mọi nơi mọi lúc đều có thể thay đổi, mà không gim gút nhau.
Cập nhật: __________________________________ Gửi về nhà Chính vì tôi chưa biết giải quyết ra sao cái mâu thuẫn mà chính tôi nêu ra nên đưa lên cho mọi người đàm luận. Cũng có thể giới hạn tự có của các tôn giáo, mà những vấn đề tương tự không thể giải quyết ổn thoả được. Vì những mâu thuẫn cứ còn, chưa biết tôn giáo nào... hiển thị thêm __________________________________
Gửi về nhà

Chính vì tôi chưa biết giải quyết ra sao cái mâu thuẫn mà chính tôi nêu ra nên đưa lên cho mọi người đàm luận.

Cũng có thể giới hạn tự có của các tôn giáo, mà những vấn đề tương tự không thể giải quyết ổn thoả được.

Vì những mâu thuẫn cứ còn, chưa biết tôn giáo nào thích hợp cho tất cả mọi người, nên chiến tranh xảy ra cho đến ngày nay và trong tương lai thậm chí vẫn còn và có thể tồi tệ hơn.
Và vì vậy sự thảo luận tự nó sẽ bị hạn chế.

Nếu quả thật vậy thì ta coi như cho hai giả thuyết và kết luận này vào kho tàng thôi.
7 câu trả lời 7