Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu:?

Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu sau:
a. Vì choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm.
b. Chẳng những nhiều thế hệ trẻ thơ yêu thích các tác phẩm của nhà văn Tô Hoài viết cho các em mà ít các bật phụ huynh cũng say sưa đọc những tác phẩm đó.

mọi người giúp em với
5 câu trả lời 5