Cho em hỏi về kỹ thuật hát của một bài. Em rất cần vì em sắp phải hát ở trường. Em xin cảm ơn trước ạ?

Cho em hỏi bài Hurt của Christina Aguilera cần những kỹ thuật gì khi hát ạ? Em sắp phải hát ở trường rồi mà chưa biết bài này cần những kỹ thuật gì ở phần nào. Đây là link bài hát: http://m.youtube.com/watch?v=wwCykGDEp7M

Em xin cảm ơn trước ạ
2 câu trả lời 2