Mọi người ơi, không thi đại học thì có thể học đại học được không các anh chị, chỉ giáo cho em với !?

Em đã thi tốt nghiệp xong, muốn học đại học nhưng không muốn thi đại học đâu, có trường nào không thi mà cũng học được không vậy.
14 câu trả lời 14