Nhân câu hỏi của @ Miên Thảo . Về cái chuyện " Dựa Cột mà Nghe " Tôi gửi đến các Bạn câu :?

" TẠO HÓA Ban cho Ta : HAI CON MẮT, HAI LỖ TAI . Nhưng CHỈ CÓ MỘT CÁI MIỆNG " . Vậy theo các Bạn Tại sao lại như thế ! Đáp đúng Topi6 sẽ tặng 10* chứ kg phải 5* đâu nha ! Mại dô ....mai dô !
1 câu trả lời 1