Sự kiện Hoàng sa và đảo Ba binh thuộc Trường sa bị chiếm và bản chất Ngụy của Việt nam cộng hòa?

Hai sự kiện này đều có sự dính líu của Mỹ đảo Ba bình bị Đài loan chiếm năm 1956 dưới sự hỗ trơ của hạm đội của Mỹ Lúc này đảo Ba bình thuộc quyền quản Lý của VNCH.Chính quyền VNCH đã không dám làm gì để phản đối Đối với quần đảo Hoàng sa trung quốc chiếm từ tay Việt nam cộng hòa năm 1974.Quân VNCH khi đó được... hiển thị thêm Hai sự kiện này đều có sự dính líu của Mỹ
đảo Ba bình bị Đài loan chiếm năm 1956 dưới sự hỗ trơ của hạm đội của Mỹ Lúc này đảo Ba bình thuộc quyền quản Lý của VNCH.Chính quyền VNCH đã không dám làm gì để phản đối
Đối với quần đảo Hoàng sa trung quốc chiếm từ tay Việt nam cộng hòa năm 1974.Quân VNCH khi đó được Mỹ trang bị đến tận răng nhưng trong vòng chưa đầy 30 phút đã tháo chạy để lại Hoàng sa cho Trung quốc .Nên nhớ đây là thời điêm sau khi diễn ra vụ ngoại giao nổi tiêng mà thế giới được biết đến đưới cái tên cuộc ngoại giao bóng bàn giữa Mỹ và Trung quốc .Điều này giải thích cho việc vì sao VNCH lại chống cự yếu ớt đến thế và để mất Hoàng sa
Cập nhật: =========================
Như hôm qua tôi đã giao hen không nói chuyện với những kẻ cùn lý mà
Cập nhật 2: HA ....HA ...HA cuối cùng thì @ vui choi gua đoi cũng phải thữa nhận xã hôi trước 1954 là xã hội thực dân .Đúng như vây .Chỉ có điều sau 1954 thì chỉ có Miền bắc là thực sự độc lập còn Miền nam thì lại rơi vào ách thoongd trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới và chính quyền VNCH khi đó chỉ là tập hợp của những kẻ bù... hiển thị thêm HA ....HA ...HA cuối cùng thì @ vui choi gua đoi cũng phải thữa nhận xã hôi trước 1954 là xã hội thực dân .Đúng như vây .Chỉ có điều sau 1954 thì chỉ có Miền bắc là thực sự độc lập còn Miền nam thì lại rơi vào ách thoongd trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới và chính quyền VNCH khi đó chỉ là tập hợp của những kẻ bù nhìn .
Với hải chiến trường sa năm 1988 tại bãi đá gạc ma Những chiến sĩ công binh chỉ được trang bị bằng công cụ công binh và sũng cá nhân những đã hai lần đẩy lui quân đổ bọ của TQ .Lần sau chung cho tàu chạy xa khỏi tầm bắn của vũ khí các nhân và cho súng lớn trên tàu bắn vào các chiến sĩ ta nhưng họ vẫn bám trụ cho tơi người cuối cùng chứ không bỏ chạy như quân VNCH
Cập nhật 3: ============================================ Kể từ đó đến nay Việt nam chưa để mất thêm một tấc đảo nào vào tay Trung quốc .Ngày nay khi kinh tế đã vừng vàng Việt nam có điều kiện mua thêm trang thiết bị quân sự để bảo vẹ biển đảo .Ccá chuyến bay của ''Hổ mang chúa "SU 3O liên tục tuần tra Trường sa .Ở... hiển thị thêm ========================================...
Kể từ đó đến nay Việt nam chưa để mất thêm một tấc đảo nào vào tay Trung quốc .Ngày nay khi kinh tế đã vừng vàng Việt nam có điều kiện mua thêm trang thiết bị quân sự để bảo vẹ biển đảo .Ccá chuyến bay của ''Hổ mang chúa "SU 3O liên tục tuần tra Trường sa .Ở đảo hoàng sa ngư dân cũng được hỗ trợđống tàu công suất lớn và về mọi mặt để bám biển khẳng định chủ quyền tổ quốc
Cập nhật 4: @vui choi gua doi có biết 12 hải lý là bao nhiêu km không và tư hoàng sa đến trung quốc là bao nhiêu km. chua bao giờ chính phủ Việt nam công nhận Hoàng sa và trường sa la của Trung quốc .Chỉ có nhữ kẻ phản động nhận viện trợ của nước ngoài và các thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền bắc kinh mới coi công hàm... hiển thị thêm @vui choi gua doi có biết 12 hải lý là bao nhiêu km không và tư hoàng sa đến trung quốc là bao nhiêu km. chua bao giờ chính phủ Việt nam công nhận Hoàng sa và trường sa la của Trung quốc .Chỉ có nhữ kẻ phản động nhận viện trợ của nước ngoài và các thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền bắc kinh mới coi công hàm 1958 là việt nam công nhận chủ quyền của Trung quốc đối với 2 quần đảo này mà thôi
Cập nhật 5: ========================================== Nếu nói khi đó Mỹ đã ký hiệp định PARI nên không thể can dự thì tại sao gần đây Mỹ luôn khẳng định bãi cạn Scaboruogh nằm trong hiệp định phòng thủ chung Mỹ -Phi líp pin vậy mà để cho Trung quóc nuốt trọn bãi cạn này mà chẳng dám làm gì . Vừa mấy đây Trung quốc còn công... hiển thị thêm ========================================...
Nếu nói khi đó Mỹ đã ký hiệp định PARI nên không thể can dự thì tại sao gần đây Mỹ luôn khẳng định bãi cạn Scaboruogh nằm trong hiệp định phòng thủ chung Mỹ -Phi líp pin vậy mà để cho Trung quóc nuốt trọn bãi cạn này mà chẳng dám làm gì . Vừa mấy đây Trung quốc còn công khai tuyên bố đã cho tàu tuần tra trong khu vực đặc quyền kinh tế của Mỹ mà Mỹ đâu có dám làm gì kể cả phản đối miệng .cũng đâu có thấy dân Mỹ biểu tình đòi đánh Trung quốc HA.....HA......HA,,,,
Cập nhật 6: Việt nam dân chủ cộng hòa thành lập ngày 2_9 -1945 nhưng ngay sau đó thực dân pháp quay lại và áp đặt trở lại chủ nghĩa thực dân tại Việt nam .Sau chiến thắng điện biên phủ Thuwch dân Pháp buocj phải ký Hiệp định Geneva . Nên nhớ khi đó Diệm thì đang ở bên Mỹ còn Thiệu thì đi lính cho Pháp .Hiệp dinh Geneva quy... hiển thị thêm Việt nam dân chủ cộng hòa thành lập ngày 2_9 -1945 nhưng ngay sau đó thực dân pháp quay lại và áp đặt trở lại chủ nghĩa thực dân tại Việt nam .Sau chiến thắng điện biên phủ Thuwch dân Pháp buocj phải ký Hiệp định Geneva . Nên nhớ khi đó Diệm thì đang ở bên Mỹ còn Thiệu thì đi lính cho Pháp .Hiệp dinh Geneva quy định từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc quyền quản lý của Việt nam dân chủ cộng hoa cong từ vĩ tuyến 17 trở vào thuộc quyền quản lý của VNCH mà đa số là những tay sai cũ của Pháp .Sau này Mỹ nhảy vào can thiệp tại Việt nam thì đưa Diệm từ Mỹ về làm tổng thống và mọi người nên nhớ trong nội các của Diêm khi đó phần lớn là những tay sai của Nhật trước kia nằm trong chính phủ Trần trọng Kim thân nhật.Một chính phủ do nước ngoài dựng lên không là bù nhìn thì là gì không ngụy thì là gi .Bỏ ảo tưởng đi @ vui chơi giữa đời
Cập nhật 7: Trong hải chiến gạc ma 1988 thì những chiến sic Việt nam hoàn toàn là lính công binh trang bị vũ khí hạng nhẹ và khi đó Hải quân Việt nam cồn rất lạc hậu nhưng vẫn bám trụ kiên cường chứ không như VNCH CHƯA ĐẦY 30 PHUT ĐÃ BỎ CHẠY .Thế mà giờ đây còn kêu gào chiến tranh HA.....HA.....HA...
12 câu trả lời 12