Study nguyễn là ai vậy đừg thj trường đấy nhá?

Chị ta tốt ngjệp trường đấy gjờ đang thất ngjệp nè
2 câu trả lời 2