Gui Kiem Ma mot y kien nho?

Cau c bai toan ban vua giai cho Jun bi nham roi nen dinh chinh lai cho ban ay vi K co dinh va FPKQ la hcn ma AKB la tg vuong can nen QK = FP = AP; PQ = FK >= OK = R => CV(KPQ) = PK + QK + PQ = AP + PK + FK >= AK + OK = R.can2 + R => Min CV(KPQ) = (1 + can2)R khi F trung O <=> E la diem chinh... hiển thị thêm Cau c bai toan ban vua giai cho Jun bi nham roi nen dinh chinh lai cho ban ay
vi K co dinh va FPKQ la hcn ma AKB la tg vuong can nen QK = FP = AP; PQ = FK >= OK = R
=> CV(KPQ) = PK + QK + PQ = AP + PK + FK >= AK + OK = R.can2 + R
=> Min CV(KPQ) = (1 + can2)R khi F trung O <=> E la diem chinh giua cung AB
1 câu trả lời 1