Hỏi về cho vay trung dài hạn của NHTM?

Cho vay của Ngân Hàng Thương mại bao gồm: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nhưng tại sao cho vay trung hạn và dài hạn người ta xếp vào 1 loại hình cho vay ? ai cho mình ý kiến với. Cảm ơn
5 câu trả lời 5