Cách đổi tên max kí tự trong game zing speed?

Em có chơi game zing speed,đổi tên thì quy định chỉ 16 kí tự,vậy mà bây giờ có nhiều đứa đổi tên nhân vật tới 50 chử,ai chỉ em với!!!
1 câu trả lời 1