Hồi đó thấy ở đây toàn "nứt" ko àk, sao dạo này mấy ngừ già như mình nhìu wó zạ ta ? ^,°?

2 câu trả lời 2