Box này ai là mem cũ biết mình ?

Lâu lâu lên đây thấy chỉ 1 số ngừ wen còn nhiêu lạ quá.
Ko biết giang hồ ở xứ náo nữa, sợ bị chém quá ! ˆˆ
7 câu trả lời 7