Chép tặng Nguoitruongphu mấy câu văn hợp cảnh NTP!?

Phận An sao lắm dở dang
Đi tìm dây xế dây sang lại quàng
Bao giờ cho hết lỡ nàng
Cầm tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây
Thấy TP làm thơ rớt tình sướt mướt quá ..hi..hi
2 câu trả lời 2