Toa nha Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng trông giống cái gì?

Tp Đà Nẵng thường thích "khác người" nên đã cho xây dựng nhiều công trình có hình dáng "lạ mắt": cầu quay, cầu rồng..., nhà thi đấu Cánh Dều, Con Sò...Nay đang hoàn thiện công trình Nhà trung tâm Khu hành chính, có hình dáng như "trái bắp". Nhưng nhiều người "thích đùa" lại... hiển thị thêm Tp Đà Nẵng thường thích "khác người" nên đã cho xây dựng nhiều công trình có hình dáng "lạ mắt": cầu quay, cầu rồng..., nhà thi đấu Cánh Dều, Con Sò...Nay đang hoàn thiện công trình Nhà trung tâm Khu hành chính, có hình dáng như "trái bắp". Nhưng nhiều người "thích đùa" lại cho rằng nó giống như một "LINGA" vĩ đại!!!(tượng thờ phổ biến của người Chăm cỗ trong bảo tàng Chăm ĐN). Theo bạn, nó giống cái gì?
3 câu trả lời 3