Tình cảm con người khi đã thay đổi, thì bản thân họ có nhận ra sự thay đổi đó không? Và lý do?

Box tâm lý...
Cảm ơn mọi người nhiều ! :)
11 câu trả lời 11