Tìm anh trong hư vô dẫu biết rằng người.Bỏ lại hết yêu thương ở nơi mà e giữ bấy lâu Chìm trong những nỗi sầu?

2 câu trả lời 2