Trang web này có lừa đảo không các bạn? xem giúp mình nhé?

mình đang muốn cao lên, và lên mạng thì thấy trang này caolen.net nhưng mình nghi ngờ quá, có vẻ hãng này không nổi tiếng lắm, làm sao để biết người ta có lừa người sử dụng k các bạn nhỉ, địa chỉ liên lạc thấy ở Mỹ nhưng chữ lại toàn tiếng việt >.< các bạn xem xem giúp mình xem các b thấy thế nào nhé hiển thị thêm mình đang muốn cao lên, và lên mạng thì thấy trang này

caolen.net

nhưng mình nghi ngờ quá, có vẻ hãng này không nổi tiếng lắm, làm sao để biết người ta có lừa người sử dụng k các bạn nhỉ, địa chỉ liên lạc thấy ở Mỹ nhưng chữ lại toàn tiếng việt >.<

các bạn xem xem giúp mình xem các b thấy thế nào nhé
6 câu trả lời 6