Ai cho em hoi cái phim mà có mấy thằng trẻ con đi tìm con dao về cho bà nội nó mà bà nó sắp chết tên là phimấy?

hình như có thằng tăng nhật tuệ đóng
2 câu trả lời 2