BUZZ...... AI ĐANG ONL, ĐIỂM DANH PHÁT ĐI LÀO ;;)?

Nhớ để lại 1cái SAO làm tin nhé ;;)))~
Cái box vắng thế! Lác đác vài con cú lác :''>
10 câu trả lời 10